Speiseplan (Mensa)

aktuelle Woche

SpeiseplanKW48.pdf (264.84 KB)

kommende Woche

SpeiseplanKW49.pdf (326.18 KB)