Speiseplan (Mensa)

aktuelle Woche

SpeiseplanKW11.pdf (279.29 KB)

kommende Woche

SpeiseplanKW12.pdf (433.76 KB)